Wednesday, 2 May 2012

VIDEO : AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


TAJUK          :   BERHATI-HATI DI JALAN RAYA
SUB TOPIK  :  UNDANG-UNDANG PEMAKAIAN TALI PINGGANG KELEDAR
                         BELAKANG 


A.      Tayangan Video : Pengajaran  dan Pembelajaran.

A.1.  Tayangan Video  Aktiviti Pengajaran  dan Pembelajaran 


    


A.2.   Bahan Bantu Mengajar  :  video animasi panduan keselamatan
          jalan raya.

 


B.     Tayangan SLIDE  Aktiviti Pengajaran  dan Pembelajaran  C.     Lembaran kerja yang diberikan kepada pelajar.


 

Monday, 30 April 2012

MENULIS KARANGAN UCAPAN

TAJUK           :    BERHATI-HATI DI JALAN RAYA
SUB TOPIK   :   TANGGUNGJAWAB PENGGUNA PENGANGKUTAN AWAM

Tonton video di bawah : 


A.  JENIS-JENIS PENGANGKUTAN AWAMB.  AKTIVITI BERKUMPULAN :

Perhatikan kad imbasan dan nyatakan setiap
tanda keselamatan yang terdapat pada kad imbasan. 
Bincang dalam kumpulan

C.  Main Peranan

Berdasarkan kad situasi lakonan situasi yang 
tercatat pada kad situasi. Dan bina garis panduan 
keselamatan dan keselesaan untuk pengankutan awam 
seperti bas
D.  Pengukuhan Tatabahasa 


E.   Latihan Penulisan  :  Menulis karangan jenis ucapan.


Soalan :

Andaikan bahawa anda adalah seorang pegawai dari Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) hadir ke sekolah untuk menyampaikan 
ucapan sempena kempen keselamatan jalan raya. Berpandukan borang pengurusan grafik di bawah.

Tuliskan ucapan kamu itu selengkapnya.

Panjang karangan kamu tidaak kurang daripada 80 patah perkataan.


Jawapan : 

........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

MEMBINA ULASAN BERDASARKAN PETIKAN.

TAJUK   :   BERHATI-HATI  DI JALAN RAYA

Teknik / Kaedah menjawab soalan membuat ulasan


Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan 
di bawah.

Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

  
 
Cara membuat ulasan.
Gunakankan kaedah I.D.C.D ( Ingat Dua Cari Dua )
Penanda wacana
(Murid mesti ingat)
Kata bantu
(Murid mesti ingat)
Aspek Nilai Tersirat
(Murid mesti cari dan jelmakan nilai)
Idea Teks / Rujuk Petikan
(Murid mesti cari)

Antaranya ……

kita mestilah …..


Selain itu , ……..

kita sepatutnya …Seterusnya , ….

kita haruslah ..Di samping itu, …..

kita dikehendaki ..Akhir sekali , …..

kita sewajarnya ..
Jawapan
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

Sunday, 29 April 2012

TAJUK          :   BERHATI-HATI DI JALAN RAYA
SUB TOPIK  :  CARA-CARA MELINTAS JALAN RAYA DENGAN SELAMAT

Saksikan video di bawah. Kemudian ceritakan tentang cara-cara melintas jalan raya dengan selamat.
 

 LATIHAN MEMINDAHKAN MAKLUMAT BERDASARKAN GAMBAR.

Merangkakan ayat daripada kata kerja dan kata nama yang diperoleh
berdasarkan gambar.

Lengkapkan jadual di bawah.

Bil
Siapa/Apa
Buat apa/aktiviti
Bagaimana/mengapa/mana/ bila / situasi
1.2.3.4.5.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

1. …………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………..Monday, 16 April 2012

BERWASPADA DI JALAN RAYA : BERTINDAK DENGAN SELAMAT


MENYATAKAN PANDANGAN TENTANG MESEJ DAN NILAI YANG TERDAPAT DALAM BAHAN.

Baca petikan akhbar di bawah. Kemudian , catatkan isi penting berdasarkan keratan akhbar yang telah dibaca.


Catatkan isi penting di bawah berdasarkan petikan akhbar yang telah di baca. Gunakan Ayat Tanya yang disediakan sebagai panduan.


Mari kita tonton video di bawah . Panduan melintas jalan raya yang betul dan selamat


         

Sunday, 15 April 2012

MENGEMUKAN LANGKAH-LANGKAH PIHAK BERKUASA MENJAGA KESELAMATAN PENGGUNA JALAN RAYA

BERDASARKAN GAMBAR-GAMABAR YANG DIPAPARKAN KEMUKAKAN LANGKAH-LANGKAH PIHAK BERKUASA MENJAGA KESELAMATAN PENGGUNA JALAN RAYA.MENGEMUKAKAN SOALAN DENGAN MENGGUNAKAN KATA TANYA


LIHAT GAMBAR YANG DIPAPARKAN. KEMUDIAN, PELAJAR DIKEHENDAKI MEMBINA LIMA AYAT TANYA ATAU AYAT SOAL DENGAN MENGGUNAKAN KATA TANYA YANG TELAH DIPELAJARI

CONTOH KATA TANYA DAN PENGGUNAANNYAMembina lima ayat tanya menggunakan kata tanya
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...